معرفی واحد شبکه

در راستای اهداف مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و نیازروزافزون به توانمندسازی تکنولوژی تبادل اطلاعات وارتباطات در عرصه جهان امروزی ونظر به اهمیت به اشتراک گذاردن

داده ها( data sharing ) وامکانات و به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه که اهمیت شبکه های کامپیوتری را محسوس و مبرهن ساخته است ، واحد شبکه در جهت برآورد

کردن این اهداف پایه گذاری شده است.

شرح وظائف:

1) حداکثر استفاده از امکانات شبکه مخابراتی به منظور افزایش سرعت و اتصال مطمئن اینترانت دانشگاه

2) ایجاد اینترانت دانشگاه

3) ارائه خدمات شبکه ای به کاربران

4) حفاظت از اطلاعات

5) افزایش پهنای باند اینترنت ستاد به 2MB

6) افزایش پهنای باند اینترنت دانشکد پرستاری به 1MB

7) افزایش پهنای باند اینترنت مجتمع آموزشی به 12MB

8) برقراری ارتباط اینترنتی تمام وقت با سرعت مناسب در بستر اینترانت دانشگاه

9) راه اندازی MAIL سرور دانشگاه

10) واگذار کردن شناسه کاربر ، پست الکترونیک و فضاهای تحت شبکه به تمام اعضای هیئت علمی

11) نصب ویروسیاب NOD32 تحت شبکه

12) پشتیبان گیری از اطلاعات تحت شبکه

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۶۸۰