معرفی واحد نرم افزار

واحد نرم افزار مدیریت فنآوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی زابل از ابتدای مهر ماه سال 1388 پایه گذاری شده است. یکی از سیاستهای مدیریت فناوری اطلاعات درزمینه نرم افزار، تمرکز بر خرید و پشتیبانی نرم افزارهای مورد نیاز واحدهای دانشگاه می باشد.

شرح وظائف:

1) انتخاب ، خریداری ، نصب و راه اندازی آزمایشی و پشتیبانی نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه

2) ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای مختلف دانشگاه

3) هماهنگی با مدیریت فناوری اطلاعات در خصوص عقد قراردادهای پشتیبانی نرم افزارها

4) تشکیل کمیته اتوماسیون اداری

5) بررسی نرم افزارهای موجود در دانشگاه

6) نیاز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه

7) بررسی شرکت ها

8) خریداری نرم افزارای اتوماسیون اداری ، یکپارچه مالی-اداری و...

9) نصب و آموزش مرحله ای نرم افزارها در سایر واحدها

10) درخواست واحدها جهت دریافت مشاوره خرید نرم افزار

11) ارائه مشاور خرید نرم افزار به واحدها طبق نیاز سنجی انجام شده

12) پاسخگویی به درخواست دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای نرم افزاری

13) عقد برخی قراردادهای خرید نرم افزار با نظارت دفتر حقوقی

14) نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان (Backup data )  از نرم افزار ها بصورت دوره ای و آرشیو آنها

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۷۳۴