معرفی واحد وب سایت

امروزه اهمیت تکنولوژی اطلاعات به منظور تسریع در اطلاع رسانی و افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف دانشگاه ها به روشنی مشخص شده است.

در راستای اطلاع رسانی ، استفاده از پایگاه‌های اینترنتی نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد.

 

شرح وظائف:

1) ایجاد سایتی اختصاصی برای دانشگاه

2) بکارگیری سیستم مدیریت محتوا CMS به منظور توسعه مدیریت سایت

3) جمع آوری اطلاعات وب سایت توسط رابطین IT

4) پیاده سازی وب سایت

5) آموزش به رابطین IT و سایر پرسنل مربوطه جهت ایجاد و بروز رسانی سایت اختصاصی

6) وارد کردن اطلاعات واحدهای تابعه دانشگاه در وب سایت اختصاصی

7) نظارت فعال و پایش عملکرد واحدها در بروز رسانی سایت ، مدیریت فضای مورد نیاز واحدها

8) به روزرسانی و ارتقاء نرم افزار CMS با توجه به نیازهای جدید

 

  • معرفی رابطین وب سایت
  • جزوات آموزشی وب سایت
آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۶۲۹