واحد سخت افزار

با توجه به پیشرفت سریع علم و تکنولوژی کامپیوتر و اهمیت فناوری اطلاعات در دانشگاه،  ایجاد بستر سخت افزاری مناسب ، جهت رسیدن به خواسته های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری ، امری اجتناب ناپذیر است ؛ لذا این واحد زیر نظر مدیریت آمار و فناوری دانشگاه و براساس سیاستهای آتی دانشگاه تاسیس گردید.

 

شرح وظایف:

1) تخصیص منابع لازم

2) نظارت بر خرید رایانه در دانشگاه

3) نظارت بر قراردادهای خرید سخت افزار دانشگاه

4) پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه

5) تهیه ، نصب و پشتیبانی کلیه تجیزات فعال و غیرفعال بین واحدی شبکه دانشگاه

6) تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار

7) درخواست واحدها جهت دریافت مشاوره رایانه و سخت افزار

8) پاسخگویی به دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای سخت افزار و شرکت در جلسات مناقص سخت افزاری

9) عقد قراردادهای پشتیبانی سخت افزار در موارد لازم با شرکت های خصوصی

10) تعمیر سبستم ها و رفع عیب بستر سخت افزاری شبکه

11) بررسی وضعیت موجود سخت افزار و شبکه دانشگاه

12) اولویت بندی و اجرای شبکه در واحدهای لازم

13) عقد قرارداد با شرکت های خصوصی جهت اجرای شبکه در سطح دانشگاه

14) شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۶۷۷