برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک و کارگاه پیشرفته علم سنجی

۰۷ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۸ کد : ۱۰۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۵۵۸
معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می کند برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک و کارگاه پیشرفته علم سنجی

معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می کند     

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک                                                                       

و

کارگاه پیشرفته علم سنجی

 

با امتیاز بازآموزی جهت پزشکان

وامتیاز دانش افزایی وتوانمندسازی جهت اعضای هیئت علمی

مدرس: دکتر پیام کبیری

رئیس مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی

(زمان: 1396/12/12 لغایت 1396/12/13)

مکان کارگاه: مجتمع آموزشی، طبقه اول سالن آموزشی واحد کتابخانه مرکزی

نحوه ثبت نام: تماس با کتابخانه مرکزی دانشگاه

کلید واژه ها: کارگاهعلم سنجیجستجوی منابع الکترونیکدکتر کبیر


نظر شما :