اخبار

راه اندازی سیستم وب کنفرانس دانشگاه
وب کنفرانس

راه اندازی سیستم وب کنفرانس دانشگاه

برای اولین بار در دانشگاه , سامانه وب کنفرانس جهت افتتاح ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی در کشور , با حضور مقام محترم وزارت و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زابل و ۱۶ دانشگاه دیگر توسط واحد انفورماتیک , راه انداری شد .

ادامه مطلب